kies je toekomst

Twee toekomstscenario’s voor de overheid

Dertig jaar geleden deed de faxmachine zijn intrede. Voor het eerst konden documenten in een paar seconden de wereld over worden gestuurd. Toen men in 1988 de toekomst voorspelde, dacht men dat alle auto’s in 2018 zouden zijn uitgerust met faxmachines. Een paar jaar later werd het internet populair en de fax is verleden tijd. Zo snel kan het gaan.

De ontwikkelingen gaan bovendien steeds sneller. Het is niet voor te stellen hoe de wereld er over 10 jaar uitziet. Laat staan 30 jaar. Hoe blijf je als overheid bij de tijd?

De blauwe pil is alles bij het oude laten. De rode pil is een sprong naar de toekomst...

The Blue Pill

Door verregaande digitalisering kan de overheid haar kerntaken niet meer uitvoeren

Digitalisering brengt mondialisering en democratisering. Fiscale optimalisatie was altijd voorbehouden aan multinationals die hun bedrijven juridisch splitsten in licentiemaatschappijen en dergelijke constructies konden financieren. Tegenwoordig weten ook internetbedrijven fiscaal optimale constructies te vinden: immers, er zijn geen landsgrenzen in Cyberspace. Iedere eenmanszaak kan tegenwoordig opereren als een multinational. Elke wereldburger kan zich in Estland inschrijven als digitaal burger en vanuit daar ondernemingen starten en daar belastingen afdragen: in plaats van in Nederland. Wat als Estland een digitale cryptocurrency lanceert? In hoeverre heeft de Nederlandse fiscus dan nog zicht op transacties? In hoeverre heeft de Nederlandse fiscus überhaupt nog iets te zeggen over grensoverschrijdende transacties via cryptocurrencies?

Alle uitgangspunten waarop ons fiscale systeem is gebouwd: het hart van het systeem waarmee we de BV Nederland financieren, zijn ongeldig. De spelregels zijn niet veranderd: er is een totaal nieuw spel, zonder regels, zonder handhaving. Het is realistischer om te voorspellen dat over 10 jaar mensen vanuit de hele wereld gebruik maken van Nederlandse voorzieningen, er niet voor betalen, en ons beconcurreren met onze eigen kennis, dan voorspellen dat alles bij het oude blijft.

Wereldwijde digitalisering brengt ook andere serieuze bedreigingen. Volgens de AIVD is cybercrime de #1 bedreiging. Hacking, hijacking, internetfraude, afpersing, het is aan de orde van de dag. Het is voor bedrijven en burgers nauwelijks te achterhalen wie erachter zitten: het kan de buurman zijn, maar ook een groep professionele digitale boeven in een uithoek van de wereld. Je kan van een burger of MKB-er nauwelijks verwachten dat hij de risico’s overziet en zich voldoende kan beveiligen. Criminaliteit verplaatst zich razendsnel naar het digitale domein. We zetten vol in op vergroening: wat als iemand zonneparken en windparken hackt? Wat als iemand het gasnetwerk weet te hijacken?

Met IoT en 5G zullen onze infrastructuren, bedrijven en burgers nog meer afhankelijk worden van internet. Onze drones en auto’s zullen straks aan 5G hangen. Wat als iemand het internet plat weet te leggen? De economische schade is niet te overzien. Het kan zelfs levens kosten, en onze maatschappij ontwrichten. Veiligheid is dè kerntaak van de overheid. Helaas moeten we concluderen dat we – ondanks de regelmatige digitale aanvallen op onze bedrijven en infrastructuren – nog met veel geluk niet echt getroffen zijn door kwaadwillenden. We komen er nog mee weg. Maar hoe lang nog? Onze toekomst ziet er niet rooskleurig uit als we geen actie ondernemen.

The Red Pill

Digitale overheid en digitale beveiliging

Stel dat de Brexit werkelijk doorgaat. Dan zitten alle Engelse bedrijven die aan EU-landen leveren met een enorm probleem. Alle Amerikaanse internetbedrijven zijn van plan om het VK te verlaten en te verhuizen naar het Europese vasteland. Stel dat Nederland alle Britse internetondernemers digitaal burgerschap aanbiedt, zoals Estland al pionierde. Stel dat we zo’n model in Groningen ontwikkelen en aan gaan bieden. We hebben er de blockchain kennis en techniek voor. In Groningen pionieren we vandaag al met het via de blockchain automatiseren van het oprichten van een BV in overleg met notarissen, de fiscus, de KvK en banken.

Na één simpele aanmelding kan een Britse ondernemer dan zijn handel naar de EU continueren, vanuit Groningen. Geen brievenbusfirma’s op de Zuid-As, maar werkelijke Britse ondernemingen op de Noord-As. De technologie is er. De kans is er. Wij gaan ervoor. Een dergelijk project kan een geweldige opmaat zijn naar een nieuwe economische positionering van Nederland als internationaal handelsland. Het land waar de beurs is uitgevonden vindt de nieuwste digitale handelsplaatsen uit en is klaar voor de toekomst. Hoe die zich ook moge ontwikkelen.

Groningen mag zich met het eerste anti-virus product van de wereld met recht de bakermat van cybersecurity noemen. We hebben niet alleen core assets voor Nederland zoals onze gas- en electriciteitsinfrastructuur te beschermen. Inmiddels is vanuit Groningen een hele industrie ontstaan die wereldwijd toonaangevend is met het beschermen van de digitale diensten en infrastructuren van Facebook, Twitter, Microsoft, Apple, Google, Amazon, banken, verzekeraars, politie, defensie en overheden.

Onze kennisinstellingen leiden mensen op tot ethische hackers, en ICT juristen. Logisch dat met onze voorsprong op digitalisering ons cybersafety ecosysteem de grootste van Nederland is. Daarom hebben we het Digital Security Centre opgericht. We delen expertise en leiden mensen op, met als doel Nederland en onze infrastructuren en bedrijven te beschermen, en specifiek het MKB te helpen bij hun digitale beveiliging.

Wij zijn er van overtuigd met onze kennis Nederland veiliger te kunnen maken, en toch Nederland een land te laten blijven waarbij burgers en bedrijven met behoud van hun privacy vrij kunnen leven en ondernemen. Privacy is immers ook veiligheid.

Doet u mee?

Wij hebben deze toekomstscenario’s alvast in gang gezet. Dit zijn maar twee voorbeelden van onze inzet voor een digitale overheid, waarbij bedrijven graag het initiatief nemen en bijdragen leveren. Er leven veel meer plannen. Doet u mee? We hebben drie simpele vragen:

  • Denkt u samen met ons mee over deze en andere thema’s?
  • Helpt u mee het E-citizenship voor Britse online ondernemers te realiseren?
  • Helpt u mee ons Digital Security Centre te funden en Nederland veiliger te maken?