Wij zijn Cyberspace ;)

De toekomst

De toekomst van Groningen is de toekomst van Nederland. En zelfs een beetje die van de wereld.

De Verenigde Naties definiëren 17 wereldproblemen. Problemen die de wereldbevolking weerhouden om in de toekomst gezond, gelukkig, veilig en in vrijheid te kunnen leven.

Zo maakt de VN zich zorgen over voedselproductie, gezond drinkwater, democratie en gelijke rechten, goede educatie, energietransitie en het klimaat. Een gebrek aan goede basisvoorzieningen is de basis van conflicten, ziekte, honger en beperkt mensen zich te ontwikkelen.

Nederland is één van de gelukkigste landen van de wereld, omdat wij met elkaar de voorzieningen goed hebben geregeld. En niet zomaar. We zijn leidend in de meeste internationale lijsten.

Dankzij verregaande digitalisering worden onze sectoren nog sterker. Zo betekent digitalisering van processen dat we productie weer naar ons toe kunnen halen. Digitalisering van commerciële processen betekent internationalisering. Export van onze kennis en producten betekent een sterke economie.

In Groningen hebben we de ingrediënten in huis voor zo’n sterke toekomst. Onze voedselproductie heeft per hectare de hoogste opbrengst van de wereld. Dat komt niet omdat onze klei zo goed is. Het komt omdat we ons kunnen focussen op innovatie. We zijn bovendien het stopcontact van Nederland en we zetten vol in op verduurzaming van onze energiebronnen en chemieclusters. We hebben het schoonste drinkwater. We leiden 60.000 veelal internationale studenten op en zijn daarmee de opleidingsregio van Nederland.

Veiligheid boven alles. De wereld snakt naar veilig voedsel, veilig drinkwater, veilige energie, een veilige woonomgeving en veilige infrastructuur en diensten. Groningen levert die veiligheid dankzij digitalisering straks aan de hele wereld.

Met de sterke digitale sector van Groningen hebben we goud in handen om onze industrieën te moderniseren en klaar te stomen voor de toekomst. Een sociale digitale toekomst. Een toekomst met een digitale overheid. En een economisch digitale toekomst. Een veilige toekomst. Voor de wereld.